Prihlášky exponátov

Prihlášky exponátov boli aktualizované dňa 3. 11. 2022. Prihlášky musia byť doručené organizačnému výboru výstavy emailom na emailovú adresu alebo poštou na poštovú adresu organizačného výboru výstavu najneskôr do 31. januára 2023. O prijatí exponátu rozhoduje organizačný výbor výstavy. Potvrdenie […]

Viac >>>

Dôležité termíny

Prihlášky musia byť doručené organizačnému výboru výstavy emailom na emailovú adresu alebo poštou na poštovú adresu organizačného výboru výstavu najneskôr do 31. januára 2023. O prijatí exponátu rozhoduje organizačný výbor výstavy. Potvrdenie o prijatí/neprijatí exponátov obdržia vystavovatelia najneskôr do 28. februára […]

Viac >>>

Informácie pre partnerov výstavy

Atraktivita akéhokoľvek podujatia je závislá na jeho kvalite, pričom už samotný štatút národnej výstavy je zárukou záujmu domácich ale aj zahraničných médií, ako aj odbornej a laickej verejnosti. Pre ďalšie zvýšenie atraktivity plánuje ZSF zabezpečiť zapožičanie niekoľkých rarít svetovej filatelie […]

Viac >>>

Propozície výstavy (IREX)

NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU BRATISLAVAFILA 2023 Výstavné propozície (IREX)   Článok 1 ZAMERANIE A CIELE VÝSTAVY 1.1 Výstava BRATISLAVAFILA 2023 je všeobecná národná filatelistická výstava I. a II. stupňa s medzinárodnou účasťou (ďalej len BRATISLAVAFILA 2023). Je súťažnou […]

Viac >>>