Prihlášky exponátov

Prihlášky musia byť doručené organizačnému výboru výstavy emailom na emailovú adresu alebo poštou na poštovú adresu organizačného výboru výstavu najneskôr do 31. januára 2023. O prijatí exponátu rozhoduje organizačný výbor výstavy. Potvrdenie o prijatí/neprijatí exponátov obdržia vystavovatelia najneskôr do 28. […]

Viac >>>

Dôležité termíny

Prihlášky musia byť doručené organizačnému výboru výstavy emailom na emailovú adresu alebo poštou na poštovú adresu organizačného výboru výstavu najneskôr do 31. januára 2023. O prijatí exponátu rozhoduje organizačný výbor výstavy. Potvrdenie o prijatí/neprijatí exponátov obdržia vystavovatelia najneskôr do 28. februára […]

Viac >>>

Informácie pre partnerov výstavy

Atraktivita akéhokoľvek podujatia je závislá na jeho kvalite, pričom už samotný štatút národnej výstavy je zárukou záujmu domácich ale aj zahraničných médií, ako aj odbornej a laickej verejnosti. Pre ďalšie zvýšenie atraktivity plánuje ZSF zabezpečiť zapožičanie niekoľkých rarít svetovej filatelie […]

Viac >>>

Propozície výstavy (IREX)

NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU BRATISLAVAFILA 2023 Výstavné propozície (IREX)   Článok 1 ZAMERANIE A CIELE VÝSTAVY 1.1 Výstava BRATISLAVAFILA 2023 je všeobecná národná filatelistická výstava I. a II. stupňa s medzinárodnou účasťou (ďalej len BRATISLAVAFILA 2023). Je súťažnou […]

Viac >>>