Propozície výstavy (IREX)

NÁRODNÁ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
BRATISLAVAFILA 2023
Výstavné propozície (IREX)

 

Článok 1 ZAMERANIE A CIELE VÝSTAVY
1.1 Výstava BRATISLAVAFILA 2023 je všeobecná národná filatelistická výstava I. a II. stupňa s medzinárodnou účasťou (ďalej len BRATISLAVAFILA 2023). Je súťažnou filatelistickou výstavou vo všetkých výstavných triedach a stupňoch podľa Výstavného poriadku ZSF a týchto Výstavných propozícií (IREX).

1.2 Výstava BRATISLAVAFILA 2023 sa koná pri príležitosti
• 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky
1.3 Cieľom výstavy BRATISLAVAFILA 2023 je
• propagácia filatelie medzi verejnosťou, vrátane mládeže
• rozvoj filatelistickej kultúry,
• rozvoj vzájomných vzťahov a spolupráce medzi filatelistami,
• všeobecno-vzdelávacia funkcia pre verejnosť a mládež,
• predstavenie a filatelistické priblíženie rôznych zaujímavých tém pre verejnosť,
• prezentácia kreativity a inovácií pri spracovaní výstavných exponátov,
• poskytnutie možnosti prezentácie exponátov pre prvovystavovateľov,
• súťažné porovnávanie kvality vystavených exponátov,
• získanie kvalifikácie vystavených exponátov pre výstavy vyššieho stupňa.

 

Viac >>>

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *