Dôležité termíny

Prihlášky musia byť doručené organizačnému výboru výstavy emailom na emailovú adresu alebo poštou na poštovú adresu organizačného výboru výstavu najneskôr do 31. januára 2023.

O prijatí exponátu rozhoduje organizačný výbor výstavy. Potvrdenie o prijatí/neprijatí exponátov obdržia vystavovatelia najneskôr do 28. februára 2023.

Výstavné poplatky musia byť uhradené na účet organizátora s uvedením mena vystavovateľa a poznámkou BRATISLAVAFILA 2023 najneskôr do 31. marca 2023.

Exponáty v triede filatelistickej literatúry musia byť doručené organizačnému výboru vo dvoch exemplároch na poštovú adresu organizačného výboru najneskôr do  30. apríla 2023.

Exponáty v ostatných výstavných triedach zasielané poštou, musia byť doručené na poštovú adresu organizačného výboru najneskôr do 15. mája 2023.

Exponáty v ostatných výstavných triedach odovzdávané osobne, musia byť doručené priamo na výstavisko v dňoch 29. – 31. mája, najneskôr však do 12:00 hod. 31. mája 2023 do rúk zodpovedného člena organizačného výboru.

Demontáž exponátov sa uskutoční 5. júna 2022 po ukončení výstavy podľa plánu organizačného výboru výstavy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *