Podporte filateliu 2% z dane

Ako poukázať podiel zaplatenej dane – 2 %?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje niekoľkými spôsobmi:

1. Podávam si daňové priznanie sám
  • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka na daňový úrad
2. Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu (viď príloha).
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania (viď príloha) a podáte ho do 30. apríla príslušného roka na ktorýkoľvek daňový úrad.
3. Daňové priznanie podáva právnická osoba
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania pre právnické osoby, časť VI.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podá právnická osoba do 31. marca príslušného roka na daňový úrad
V časti prijímateľ je potrebné uviesť :

Zväz slovenských filatelistov

Adresa: Radlinského 2101/9, 81211 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 00178039

Právna forma: Občianske združenie

ZSF je pre rok 2023 registrovaný v notárskom registri ako subjekt oprávnený prijímať podiel zaplatenej dane.

Vopred ďakujeme za váš príspevok na podporu filatelie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *