Inzercia vo výstavnom katalógu

Inzercia do výstavného katalógu BRATISLAVAFILA 2023

 Po viac ako 20-tich rokoch sa uskutoční v Bratislave Národná súťažná výstava poštových známok s medzinárodnou účasťou. K výstave bude vydaný výstavný katalóg, ktorý okrem oficiálnej časti (čestný výbor, organizačný výbor, jury, zoznam vystavovateľov a vystavených exponátov) bude obsahovať množstvo odborných článkov z rôznych oblastí filatelie, čím sa z neho stane dlhodobá súčasť filatelistických knižníc.

Navyše, v spolupráci so Slovenskou poštou a.s. bude súčasťou Katalógu kvalitná číslovaná filatelistická príloha. Náklad katalógu bude 300 kusov.

 

PODMIENKY  INZERCIE:

Vnútorná strana – celá: 600 €

Vnútorná strana – polovica strany: 300 € 

Objednávky inzercie: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava,

e-mail: zsfsekretariat@gmail.com

Spôsob platby: IBAN: SK93 0200 0000 3500 6543 1012