Inzercia v časopise Slovenská filatelia

Inzercia do zväzového časopisu ZSF Slovenská filatelia.

Časopis Slovenská filatelia je časopis Zväzu slovenských filatelistov (ZSF). Vychádza 4x ročne v náklade približne 1.000 ks. Primárne je rozosielaný priamo na adresu každého člena ZSF, a to ako priama súčasť členského ZSF.

Ide o plnofarebné periodikum na 40-tich stranách + obálka, tlačené na kriedovom papieri. Časopis prináša mnohé články pre laickú i odborne zdatnú filatelistickú verejnosť, ako aj informácie o činnosti ZSF.

 

PODMIENKY KOMERČNEJ INZERCIE:

Celoročne (4 čísla):

Zadná strana obálky: 1.200 € (pre rok 2023 zadané)

Vnútorná strana obálky: 1.000 €

Vnútorná strana – celá: 500 €

Vnútorná strana – polovica strany: 300 €

 

Jednotlivé číslo:

Zadná strana obálky: 400 € (pre rok 2023 zadané)

Vnútorná strana obálky: 300 €

Vnútorná strana – celá: 200 €

Vnútorná strana – polovica strany: 100 € 

 

Objednávky inzercie: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava,

e-mail: zsfsekretariat@gmail.com

Spôsob platby: IBAN: SK93 0200 0000 3500 6543 1012