Inzercia v Monografii ČS známok

Inzercia do MONOGRAFIE ČESKO-SLOVENSKÝCH ZNÁMOK 15. – II. diel: Poštové pečiatky na území Slovenska 1752 – 1918

 Takmer 30 rokov po vydaní Monografie čs. známok 15. diel vychádza doplnok tejto mimoriadnej publikácie, a to ako II. diel tejto hľadanej filatelistickej literatúry. Na viac ako 150-tich stranách budú zachytené všetky nové poznatky, doplnky a opravy, čím sa z neho stane dlhodobá súčasť filatelistických knihovničiek.

Naviac, v spolupráci so Slovenskou poštou a.s. bude Monografia obsahovať kvalitnú číslovanú prílohu. Monografia vyjde v úprave zhodnej s celým radom už vydaných kníh v náklade 500 kusov.

 

PODMIENKY INZERCIE:

Celá strana: 600 € (vrátane 4 výtlačkov Monografie)

Polovica strany: 300 € (vrátane 2 výtlačkov Monografie)

 

Objednávky inzercie: Nakladateľstvo Neinvestičný fond KRIVÁŇ, 29. augusta 28/D, 811 09 Bratislava

E-mail: zsflazar@gmail.com

Spôsob platby: IBAN: SK61 0200 0000 0012 0312 2053