Organizačný výbor

Kontaktné osoby a adresy členov organizačného výboru:

Pavol Lazar – predseda
Email: zsflazar@gmail.com

Miroslav Bachratý – podpredseda
Email: tecons77@gmail.com

Peter Vozár – tajomník
Email: pvozar123@gmail.com

Ján Fratrič – člen
Email: jan.fratric@live.com

Peter Osuský – člen
Email: peter.osusky@yahoo.sk

Vojtech Jankovič – člen
Email: vojtech.jankovic@gmail.com

Peter Hložka – člen
Email: peterhlozka@gmail.com

Martin Polovka – člen
Email: martin.polovka@gmail.com

Michal Zika – člen
Email: zika.michal@gmail.com

MVDr. Milan Šajgalík – člen
Email: milan.sajgalik@gmail.com

Janka Huljaková – revízor
Email: zsfsekretariat@gmail.com