Ako sa stať partnerom výstavy?

Atraktivita akéhokoľvek podujatia je závislá na jeho kvalite, pričom už samotný štatút národnej výstavy je zárukou záujmu domácich ale aj zahraničných médií, ako aj odbornej a laickej verejnosti.

Pre ďalšie zvýšenie atraktivity plánuje ZSF zabezpečiť zapožičanie niekoľkých rarít svetovej filatelie a zorganizovať rôzne sprievodné odborné podujatia a akcie pre širokú verejnosť.

Úspešný priebeh výstavy iste zvýši kredit všetkých zúčastnených a partnerov. Zväz slovenských filatelistov je schopný pokryť z vlastných zdrojov ale len časť nákladov, je preto dôležité, aby sa tohto podujatia zúčastnili formou partnerstva aj iné subjekty.

Všetci partneri budú primerane podľa výšky svojej angažovanosti uvedení v katalógu, mediálnych výstupoch, či na webe a dostanú pamätný diplom, katalóg s prílohou, výstavnú medailu a budú pozvaní na komentovanú prehliadku výstavy.

Všetky poskytnuté finančné prostriedky budú analyticky evidované priamo na účte ZSF.

Partneri výstavy sú podľa výšky poskytnutých finančných prostriedkov rozdelení na do niekoľkých kategórií :

 

Bronzový : 50 – 100,- €

Strieborný : 101 – 500,- €

Zlatý : 501 – 1.000,- €

Platinový : 1.001 – 5.000,- €

Diamantový : nad 5.000,- €

 

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu : 3500 6543 1012

IBAN : SK93 0200 0000 3500 6543 1012

BIC : SUBASKBX

Názov : ZVÄZ SLOVENSKÝCH FILATELISTOV

Mena : EUR